เพื่อไทยไม่เชื่อต่างชาติมองไทยดีขึ้น ใช้ ม.44 แทนกฎอัยการศึก ซัดจำกัดสิทธิเสรีภาพ ทำกระบวนการทาง กม.ของประเทศผิดเพี้ยน

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. นายชูศักดิ์ ศิรินิล หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ที่นำมาใช้แทนกฎอัยการศึกนั้น แสดงให้เห็นถึงการใช้เทคนิคของการเขียนกฎหมายที่ได้บทเรียนจากการทำรัฐประหาร 2549 จึงกำหนดให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยังคงมีอำนาจเต็ม แม้จะมีรัฐสภา มีรัฐบาลแล้ว คสช.ยังคงมีอำนาจอยู่ต่อไป จนกว่าจะมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญชั่วคราว แต่สิ่งที่เป็นห่วงขณะนี้คือประเด็นเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และความผิดเพี้ยนของกระบวนการทางกฎหมายของประเทศ ที่ไม่มีอยู่ในตำรากฎหมายใด ๆ การใช้กฎอัยการศึก จะประกาศใช้ได้ต้องเกิดสงคราม หรือการจราจลขึ้นเท่านั้น แต่ประเทศไทยมักเอามาใช้ในช่วงมีการรัฐประหารเสมอ และยิ่งนำมาตรา 44 มาใช้ ซึ่งให้อำนาจหัวหน้า คสช.ไว้กว้างขวาง ไม่มีขอบเขตจำกัด สามารถออกคำสั่งให้ใช้บังคับเป็นกฎหมาย และคำสั่งที่ออก คสช.ก็ไม่ต้องรับผิดใด ๆ และจะฟ้องร้องต่อศาลให้รับผิดก็ไม่ได้ เพราะรัฐธรรมนูญชั่วคราวกำหนดให้คำสั่ง และการกระทำนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และเป็นที่สุด ซึ่งองค์กรตุลาการบางคน

นายชูศักดิ์ กล่าวอีกว่า ไม่เชื่อว่าการใช้คำสั่งที่ออกตามมาตรา 44 จะทำให้ต่างชาติมองไทยดีขึ้น เห็นได้จากการแถลงการณ์ของข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และสหภาพยุโรป(อียู) ตลอดจนการรายงานของสำนักข่าวต่าง ๆ ก็ชัดเจนว่าการใช้มาตรา 44 จะนำไปสู่การใช้อำนาจเบ็ดเสร็จที่ไม่มีการตรวจสอบ จะดิ่งลึกไปสู่เผด็จการ การที่รัฐบาลอ้างว่าจะใช้อำนาจอย่างสร้างสรรค์นั้น ก็ขอให้ดูจากพฤติกรรมที่ผ่านมา.

ที่มา่ http://www.dailynews.co.th/Content/politics/312250/%E0%B8%9E%E0%B8%97.%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%94+%E0%B8%A1.44+%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A+%E0%B8%81%E0%B8%A1.%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%99