ยิ่งลักษณ์ โพสต์แสดงความเสียใจ และห่วงใยต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนปาล ภาวนาให้ทุกคนปลอดภัย


ดิฉันขอแสดงความเสียใจและห่วงใยเป็นอย่างยิ่งถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ประเทศเนปาล รวมทั้งประเทศใกล้เคียง ซึ่งยังความสูญเสียอย่างมากทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน


แผ่นดินไหวครั้งนี้ถือเป็นภัยพิบัติขนาดใหญ่ของมวลมนุษยชาติ ซึ่งนานาชาติก็เริ่มเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้ว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์ต่างๆ จะคลี่คลายโดยเร็ว ทั้งนี้ขอภาวนาให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ


https://facebook.com/Y.Shinawatra/photos/a.