“ยิิ่งลักษณ์” โฟสต์ FB ทักษะฝีมือแรงงานไทยถือเป็นความภาคภูมิใจ ขอบคุณแรงงานไทย

“น้ำพักน้ำแรงและหยาดเหงื่อของผู้ใช้แรงงาน คือ ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างความเจริญรุ่งเรือง และความมั่งคั่งให้กับประเทศชาติ ความมุ่งมั่น ตั้งใจ และทักษะฝีมือแรงงานไทยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วโลก และเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน”

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี คนที่ 28

วันแรงงานแห่งชาติ 

1 พฤษภาคม 2555

“วันแรงงานแห่งชาติวันนี้ ทำให้คิดถึงสินค้าไทยที่เกิดจากฝีมือแรงงาน ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ ขอขอบคุณจากใจค่ะ”

https://www.facebook.com/Y.Shinawatra/photos/a.106877456023385.4057.105044319540032/991768997534222/?type=1&theater