ภูมิธรรม ชี้… เร็วเกินไปที่จะมาพูดเรื่อง”ผู้นำ”พรรคเพื่อไทยและผู้สมัคร”ปาร์ตี้ลิสต์ เบอร์1 ของพรรค

        นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย
 กล่าวว่าเร็วเกินไปที่จะมาพูดเรื่อง”ผู้นำ”พรรคเพื่อไทยและผู้สมัคร”ปาร์ตี้ลิสต์หมายเลข
1 ของพรรค ขณะนี้ ยังไม่ใช่เวลา มาคิดเรื่องนี้และคนที่จะมีส่วนมาร่วมคิดและร่วมตัดสินใจในเรื่องนี้คือคนในพรรคเพื่อไทย
สมาชิกพรรคและผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยทุกคน

        สิ่งสำคัญที่ควรคิดในขณะนี้
คือทำอย่างไร ให้ประเทศมีรัฐธรรมนูญที่ดี มีความเป็นประชาธิปไตยที่คนไทยและคนทั่วโลกยอมรับพร้อมทั้งรีบจัดการเลือกตั้งให้ประชาชนได้ตัดสินอนาคตของตนโดยเร็ว
รีบแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ แก้ไขปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้ประชาชนโดยเร่งด่วน

        สำหรับเรื่องภายในพรรค
ยังมีเรื่องสำคัญที่ต้องคิด เรื่องการปรับปรุงพรรคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะพรรคเราและคนของเรา
บอบช้ำจากเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้น ภายหลังการรัฐประหารในรอบเกือบสิบปีมานี้. พอสมควร
และหากมีเงื่อนไขให้พรรคสามารถจัดการประชุมได้ ยังมีเรื่องที่ต้องระดมความรู้
ความสามารถของคนในพรรค
ซึ่งยังมีอีกจำนวนมาก มาช่วยกันคิด เตรียมหาทางแก้ไขปัญหาที่ยังคั่งค้าง ให้ลุล่วง

        หวังว่าผู้รับผิดชอบบ้านเมืองในขณะนี้ทั้งคสช.และรัฐบาลจะรีบเร่งดำเนินการและเร่งสร้างบรรยากาศให้คืนกลับสู่ภาวะปกติและมีความเป็นประชาธิปไตยที่โลกและคนไทยรอคอยโดยเร็ว

27 ก.ค.58