พท.ชี้ ถ้าได้ทำจำนำข้าว ครบ 4 ปี จะแก้ปัญหาทั้งระบบอย่างยั่งยืน

         นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด
รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ออกมาโจมตีโครงการรับจำนำข้าวหลายครั้ง ว่า
นโยบายรับจำนำข้าวเป็นนโยบายที่ผ่านกระบวนการคิดนโยบายเพื่อนำเสนอต่อพี่น้องประชาชน
เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่ได้หาเสียงไว้ และได้แถลงต่อรัฐสภา
ดังนั้นรัฐบาลจึงจะต้องปฏิบัติตามสิ่งที่ได้แถลงไว้
หลักการและแนวคิดพื้นฐานในการช่วยเหลือชาวนาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นสิ่งที่รัฐบาลทุกรัฐบาลพึงกระทำ
และหากเข้าใจหลักคิดทางเศรษฐกิจ จะเป็นเหมือนการทำ QE เข้าไปในระบบเศรษฐกิจ โดยอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย
ซึ่งหลักคิดนี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจในรัฐบาลปัจจุบัน ก็กำลังดำเนินตามแนวทางนี้
ส่วนจะไม่ให้เรียกว่าประชานิยม ก็เป็นสิทธิ์ของท่าน พรรคเพื่อไทยคิดนโยบายนี้
วางแผนทำทั้งระบบ ในกรอบการทำงาน 4 
ปี ดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอน
และจะนำไปสู่การทำโซนนิ่งพืชเกษตร การเสนอทางเลือกปลูกพืชทดแทน
แต่โครงการรับจำนำข้าวทำมาได้แค่ 2 ปีก็เกิดกระบวนการขัดขวาง
จนนำไปสู่การรัฐประหารเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบอบประชาธิปไตย
ด้วยความที่ท่านนายกฯคนปัจจุบัน ท่านมาโดยกระบวนการและวิธีพิเศษ
ท่านเลยอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องเหล่านี้