เพื่อไทยยันไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วมในสปท.

        ตามที่มีข่าวปรากฏว่าจะมีการเชิญพรรคเพื่อไทยส่งตัวแทนเข้าร่วมในสปท.นั้น

      ..ผมขอเรียนชี้แจงว่าพรรคเพื่อไทยไม่สามารถส่งบุคคลากรหรือนักการเมืองของพรรคเข้าร่วมได้ด้วยเหตุที่มีความยากลำบากที่เราในฐานะพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นและเติบโตมาตามกระบวนการประชาธิปไตยจะเข้าไปดำเนินการร่วมกับกลุ่มใดๆในทางการเมืองในสถานการณ์ขณะนี้และที่สำคัญเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งไม่สามารถจัดการประชุมขึ้นได้ตามคำสั่งห้ามของคสช.และข้อบังคับของกกต.

      สำหรับสมาชิกท่านใดจะเข้าร่วมถือเป็นดุลยพินิจส่วนตัวแต่เมื่อเป็นไปโดยขัดเจตนารมณ์ของพรรคจึงสมควรลาออกจากสมาชิกภาพของพรรคด้วย

                                                                                        จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                                                                           พล.ต.ท. วิโรจน์เปาอินทร์

                                                                                        รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย