แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย ต่อการเลือกตั้งทั่วไปในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

       วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2558 นับเป็นวันสำคัญอันสมควรชื่นชมของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ที่ได้มีโอกาสลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้แทนของตนเองทั้งในระดับสภาผู้แทนราษฎรและสภาชนชาติโดยมีการแข่งขันอย่างเสรี
การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนชาวเมียนมาดำเนินมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
นับแต่การเรียกร้องเอกราชจากสหราชอาณาจักรภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แม้จะต้องสะดุดหยุดลงด้วยการรัฐประหารของนายพลเน วิน
ประชาชนชาวเมียนมาก็ยังแสวงหาและต้องการมีเสียงร่วมปกครองตนเอง
ดังจะเห็นจากการรณรงค์ครั้งใหญ่ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2531 และ การปฏิวัติสีกรัก (Saffron
Revolution) ใน พ.ศ. 2550
แม้ว่าคณะรัฐบาลทหารที่ปกครองเมียนมา
พยายามโดดเดี่ยวประเทศปิดตัวเองออกจากโลกจนถูกคว่ำบาตรจากนานาประเทศ
สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนชาวเมียนมาทุกชนเผ่า แต่การต่อสู้อย่างสันติของประชาชนชาวเมียนมาอย่างต่อเนื่องไม่ย่อท้อ
ก็นำมาสู่การมีสิทธิ์เสียงในระบอบประชาธิปไตยได้อีกครั้งหนึ่ง
เป็นก้าวแรกของประชาธิปไตยที่จะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

       พรรคเพื่อไทยขอแสดงความยินดีต่อพี่น้องประชาชนชาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
และขอสนับสนุนการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีในทางการเมืองอย่างสันติ
เพื่อให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนได้รับการยอมรับและเป็นคะแนนเสียงเพื่อกำหนดอนาคตของประเทศชาติอย่างอิสระและเป็นธรรม

 

          ภูมิธรรม
เวชยชัย

รักษาการ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย

       8 พฤศจิกายน 2558