‘ตุ๊กตาลูกเทพ’ ตอกย้ำคนป่วยในอาเซียน เหตุประชาชนพึ่งรัฐบาลไม่ได้!

         นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกระแสนิยม “ตุ๊กตาลูกเทพ”ว่า เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงผลพวงจากการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย จึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ตกต่ำล้มเหลว ขยายวงกว้างไปสู่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพในสังคมที่ต้องดิ้นรนหาสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เนื่องจากรัฐบาลไม่มีผลงาน การพัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข้งได้เลย แม้ว่า ได้ยึดอำนาจจากรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมาเป็นเวลาปีกว่าแล้วก็ตาม ณ วันนี้ประเทศไทยถูกกล่าวถึงในเชิงลบ ว่าเป็น “คนป่วยในอาเซียน”อย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจาก “การเมืองไม่เป็นประชาธิปไตย-เศรษฐกิจถดถอย-สังคมอ่อนแอ”
        นางลดาวัลลิ์ กล่าวอีกว่า การเมืองของไทยที่ไม่เป็นประชาธิปไตย และที่ยังมีความขัดแย้งค้างคาอยู่ ก็เนื่องมาจากปัญหาที่เสียงส่วนน้อยไม่ยอมรับเสียงส่วนใหญ่ใช่หรือไม่? และรัฐบาล คสช.ชูนโยบายปราบปรามการทุจริต ส่งผลให้ข้าราชการซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการนำนโยบายไปปฏิบัติ เกิดความหวาดกลัวจึงใส่เกียร์ว่าง ไม่แกว่งเท้าหาเสี้ยนใช่หรือไม่? และการที่ประชาชนหันไปพึ่งพาไสยศาสตร์นั้น สะท้อนให้เห็นว่า เขาไม่สามารถพึ่งพารัฐบาลและข้าราชการได้เลยใช่หรือไม่?
        นางลดาวัลลิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า คสช.และรัฐบาลต้องรีบแก้ไขปัญหาสังคมในปัจจุบันโดยเร็ว ก่อนที่จะเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรของคนไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ต้องรีบยกระดับจิตใจและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเร็ว ด้วยการแก้ที่ต้นเหตุของปัญหา นั่นคือ คืนอำนาจอธิปไตยให้แก่ปวงชนชาวไทย คืนสิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้นำประเทศด้วยมือของประชาชนโดยตรง เพื่อให้ได้รัฐบาลของประชาชนที่มีความพร้อม มีวิสัยทัศน์ เข้ามาบริหารบ้านเมือง
        “ดิฉันอยากได้รัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนมาพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและการเมืองให้ก้าวหน้าไปพร้อมๆกันทุกด้าน เด็ก เยาวชนและประชาชน ใช้เทคโนโลยี การสื่อสารที่ทันสมัยในการค้นคว้าหาความรู้ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ด้วยสติปัญญา กระตือรือร้น ในการพัฒนาตนเอง ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ควบคู่กับการยึดมั่นในศีลธรรมจรรยา นั่นคือต้องส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชนและประชาชน หอบแท็บเล็ต ถือ สมาร์ทโฟน ใช้เป็นกุญแจไขประตูสู่อนาคตที่รุ่งเรือง ” นางลดาวัลลิ์ กล่าวในตอนท้าย