ต้นทุนการยึดอำนาจ

ผมรู้สึกสยดสยองเมื่อได้ฟังท่านผู้นำยืนยันว่า ท่านจะอยู่บริหารประเทศต่อไปตามโรดแม็ป เพราะระยะเวลาเพียงหนึ่งปีเศษที่ท่านอยู่ในอำนาจ ได้เกิดความเสียหายกับประเทศนี้จนเหลือที่จะพรรณา เริ่มจากการส่งออกในปี 2558 ที่กระทรวงพาณิชย์รายงานว่ามูลค่าการส่งออกลดลง 5.8 % คิดเป็นเงิน 13,148 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 466,754 ล้านบาท (35.5บาท/1 USD) ซึ่งถ้าพิจารณาตามคาดการณ์เมื่อต้นปีว่าการส่งออกจะขยายตัว 4% จะทำให้มูลค่าการส่งออกติดลบเกือบ 800,000 ล้านบาท

ด้านการลงทุน ตามรายงานของ BOI ปรากฏว่าในปี 2558 มีมูลค่าการขอรับส่งเสริมการลงทุนจำนวน 218,117 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2557 มีมูลค่าการขอรับจำนวน 1,956,530 ล้านบาท ยอดการขอรับการส่งเสริมการลงทุนหายไปจำนวน 1,738,413 ล้านบาท ยังไม่นับรวมการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญคือข้าวและยางพาราที่ล้มเหลว ซึ่งจะทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ขาดกำลังซื้อทำให้การบริโภคภายในลดลง แค่พิจารณาเฉพาะตัวเลขจากทางราชการเพียงสองรายการจะเห็นได้ว่า เพียงแค่ 1 ปี เราเสียหายเพราะการยึดอำนาจไปแล้วประมาณ 2,500,000 ล้านบาท

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยต่ำสุดในภูมิภาค ส่วนที่พยายามจะแก้ตัวว่าเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกอันเป็นปัจจัยภายนอกนั้น ปรากฏจากรายงานของธนาคารโลกว่า กลุ่มประเทศในอาเซียนมีอัตราการขยายตัวที่มากกว่าประเทศไทยทั้งสิ้น เช่น กัมพูชา 6.9% อินโดนีเซีย 4.7 % ลาว 6.4% มาเลเซีย 4.7% เมียนมาร์ 6.5% ฟิลิปปินส์ 5.8% เวียตนาม 6.5% ส่วนไทยธนาคารโลกประเมินไว้ที่ 2.5% ในขณะที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังคาดว่าจะขยายตัวที่ 3.7% ธนาคารโลกยังประเมินว่าในปีหน้าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยน่าจะไม่เกิน 2% ทั้งหมดคือความเสียหายที่เกิดจากการรัฐประหาร
 
ถ้าต้องรอไปอีกหนึ่งปีครึ่งให้ คสช บริหารประเทศนี้ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง ผมไม่ทราบว่าเราจะต้องเสียหายเพิ่มขึ้นอีกเท่าไร และยังจะสามารถเยียวยาให้กลับคืนมาเป็นปกติได้หรือไม่ ส่วนถ้าจะถามผมว่ามีใครบ้างที่ได้ไปจากการยึดอำนาจ คำตอบคือมีแต่ คสช และบริวารเท่านั้นที่ได้ไป อย่างน้อยที่เห็นคือสองขั้นที่อนุมัติให้กับพรรคพวกที่มาช่วย คสช ยึดอำนาจ และวันทวีคูณที่ประเคนให้กับทหารและตำรวจทั้งประเทศในระหว่างการประกาศกฎอัยการศึก สองรายการนี้หมดไปนับแสนล้านบาท แต่เป็นการได้บนความเสียหายที่ยับเยินของประเทศ

วัฒนา เมืองสุข
28 มกราคม 2559 

ที่มา : https://www.facebook.com/WatanaMuangsook/posts/698702046931994:0