“นพดล” เสนอดีเบทเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เอาชนะอีกฝ่าย

         นายนพดล ปัทมะ อดีต รมว.ต่างประเทศ กล่าวว่าที่ตนเสนอให้มีการดีเบทระหว่างกรธ. และฝ่ายต่างๆนั้นเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ถกประเด็นต่างๆใน รัฐธรรมนูญว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้มีความเข้าใจและป้องกันการหมกเม็ด เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังสับสนและในสังคมมีความเห็นต่าง การใช้สื่อให้ข้อมูลฝ่ายเดียวของกรธ. อาจเป็นการให้ข้อมูลทางเดียว ซึ่งไม่ได้สร้างการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆ จึงอยากให้ผู้มีอำนาจและกรธ. ไปทบทวนข้อเสนอให้มีการดีเบท เพราะจะเกิดผลดีต่อส่วนรวม “พ่อครัวทำอาหารยังให้ลูกค้าวิจารณ์แสดงความคิดเห็นว่าทำอร่อยไหม รัฐธรรมนูญเป็นกติกาที่ต้องใช้บังคับกับทุกคนยิ่งต้องให้ภาคส่วนต่างๆได้วิพากษณ์และซักถามเพื่อให้เกิดความกระจ่างและการรับรู้เพื่อที่ประชาชนจะได้นำไปใช้ตัดสินใจว่าจะรับหรือปฏิเสธร่างรัฐธรรมนูญในการลงประชามติ”