แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย เรื่อง การควบคุมตัวนายวรชัย เหมะ อดีต ส.ส. สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง

  ด้วยปรากฏว่า
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 10.40 น.
ได้มีกำลังทหารเข้าควบคุมตัวนายวรชัย เหมะ อดีต ส.ส. สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย ณ บ้านพักเลขที่ 555/340
หมู่บ้านเลอร์นีโอ 2 ถนนศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ การเข้าควบคุมตัวดังกล่าวนำโดย พ.อ.อาทิตย์ ดีประเสริฐ เสนาธิการ
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ ซึ่งนำกำลังทหารเข้าควบคุมตัว
นายวรชัยฯ ขึ้นรถตู้สีขาวหมายเลขทะเบียน กข 4878 ปราจีนบุรี
เดินทางออกจากบ้าน โดยไม่ทราบจุดหมาย

  จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น
พรรคเพื่อไทยได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และกังวลอย่างยิ่งต่อการจับกุมตัว
พรรคเพื่อไทยเห็นว่า การดำเนินการโดยใช้กำลังทหารที่อยู่ในกำกับดูแลของรัฐบาล เข้ามาควบคุมตัวนายวรชัยฯ
นั้น มิชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง
จึงขอเรียกร้องมายังรัฐบาล เพื่อเร่งดำเนินการดังต่อไปนี้

  1.  ขอให้ปล่อยตัวนายวรชัยฯ ทันที หากนายวรชัยฯ
กระทำผิดกฎหมายใด ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย มิใช่เข้าจับกุมที่ไร้ซึ่งข้อกล่าวหา/ไร้ความชัดเจนเช่นนี้ การกระทำดังกล่าวนี้ถือเป็นการเข้าจับกุมตามอำเภอใจของรัฐบาลและ
คสช.
อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นร้ายแรง
อีกทั้งยังขัดต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ร่วมกันจัดทำเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนอีกประการหนึ่งด้วย

  2.  ขอให้รัฐบาลเคารพสิทธิ เสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต
เพราะที่ผ่านมานับแต่การยึดอำนาจในปี พ.ศ. 2557 นักการเมือง/นักวิชาการ/สื่อมวลชน/นักศึกษา/และประชาชน ได้ถูกจับกุมตัวโดยใช้การกระทำที่อ้างว่าเพื่อ “ปรับทัศนคติ”
จำนวนหลายร้อยคน ประชาชนถูกจับกุมตัวเพื่อดำเนินคดีโดยใช้ศาลทหารมากกว่า
1,500 คน เวปไซต์ต่างๆ
ถูกปิดลงจำนวนมากกว่า 200 เวปไซต์
และสถานีโทรทัศน์และวิทยุถูกปิดลงจำนวนมาก การกระทำทั้งหมดของรัฐบาลและ คสช. นี้
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง พรรคเพื่อไทยจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลและ
คสช. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพในการแสดงออกโดยสุจริต
ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมี

  3.  พรรคเพื่อไทยได้ติดตามการให้ความเห็นของนายวรชัยฯ
ที่แสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะมาโดยตลอด เห็นว่า เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต และมิได้ก่อให้เกิดความไม่สงบในบ้านเมืองแต่ประการใด
และการสัมภาษณ์ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 ที่นายวรชัยฯ ได้ให้ความเห็นเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแสดงความรับผิดชอบหากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านความเห็นชอบจากประชาชน
นับเป็นสิ่งที่ชอบตามมารยาททางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่สาธารณชนและโลกให้การยอมรับ
จึงไม่เห็นเหตุผลว่าการแสดงความเห็นโดยสุจริตเช่นนี้ จะเป็นความผิดไปได้อย่างไร

  พรรคเพื่อไทยขอประณามการคุกคามสิทธิเสรีภาพประชาชนในทุกรูปแบบ
และเรียกร้องให้ปล่อยตัวนายวรชัย เหมะ ในทันทีและรัฐบาล และ คสช.
ต้องเปิดเผยเหตุผลการเข้าจับกุมนายวรชัยฯ ให้สังคมทราบโดยเร็ว โดยระบุรายละเอียดว่านายวรชัยฯ
ได้กระทำการซึ่งขัดต่อกฎหมายใดและในลักษณะใด พรรคเพื่อไทยขอยืนยันว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าวมิใช่ทางออกของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ความเห็นต่างเกิดขึ้นได้ในสังคมและเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการในระบอบประชาธิปไตย
และการกระทำของรัฐบาลเช่นนี้จะส่งผลต่อภาพพจน์ของรัฐบาลและของประเทศไทยต่อนานาชาติโดยหลีกเลี่ยงมิได้

พรรคเพื่อไทย

27 มีนาคม 2559