คำแถลงพรรคเพื่อไทย เรื่อง ขอให้ยุติการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน

คำแถลงพรรคเพื่อไทย 

เรื่อง ขอให้ยุติการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

 ตามที่ได้ปรากฏเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารได้เข้าจับกุมและควบคุมตัวประชาชนที่เห็นต่างและแสดงออกซึ่งการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในหลายพื้นที่ ทั้งที่จังหวัดลำพูน กาฬสินธุ์ และเชียงใหม่ โดยอ้างว่าเป็นผู้ที่ส่งจดหมายและส่งไลน์ เกี่ยวกับการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ นั้น 

 พรรคเพื่อไทยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของผู้มีอำนาจในปัจจุบันที่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการกับผู้ที่ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในรูปแบบต่างๆ นั้น มีลักษณะของการเลือกเป้าหมายดำเนินการ หรือจะเชื่อมโยงไปยังนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ สื่อมวลชน กลุ่มประชาสังคม และนักการเมืองต่างๆ เพื่อมุ่งทำลายความชอบธรรมของฝ่ายประชาชนที่เห็นต่างที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งพรรคเห็นว่าการแสดงออกของประชาชนตามที่มีการจับกุมและถูกกล่าวหานั้น ยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 แต่อย่างใด เหตุเท่าที่มีการเปิดเผยจดหมายที่มีการส่งต่อจำนวนมากนั้น ก็มีเนื้อหาที่ชี้ให้เห็นถึงข้อเสีย ข้อด้อย ของร่างรัฐธรรมนูญ อันมิใช่เป็นการบิดเบือน หรือปลุกระดม แต่เป็นการกระทำลักษณะเดียวกับที่รัฐบาลและ คสช. สั่งให้ ครู ก. ครู ข. ครู ค. ไปชี้แจงข้อดีของร่างรัฐธรรมนูญกับประชาชนทั่วประเทศ ดังนั้นการแสดงออกของประชาชนต่อการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในรูปแบบต่างๆ จึงเป็นเสรีภาพที่สามารถกระทำได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 4 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติฯมาตรา 7 

 ทั้งนี้ แท้จริงแล้ว สิ่งที่ กกต. เอง ทั้งๆที่เป็นองค์กรที่ดำเนินการเรื่องการจัดทำประชามติ ควรทำตัวเป็นกลางและทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้เกิดการรับรู้ และการได้รับข่าวสารทั้ง 2 ด้านอย่างเท่าเทียมกันแก่ประชาชน แต่กลับกระทำการตรงข้าม มุ่งให้ข้อมูลสนับสนุนฝ่ายเห็นชอบแต่เพียงด้านเดียว ซึ่งนับเป็นความไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง 

 พรรคเพื่อไทย จึงขอเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจในปัจจุบัน ได้ยุติการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเลิกปิดกั้นการแสดงออกและการเผยแพร่ความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ เพราะยิ่งปิดประชาชนก็ยิ่งสงสัยประเด็นซ่อนเร้นที่มีอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญมากขึ้น ยิ่งใกล้วันออกเสียงประชามติก็ยิ่งควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงออกมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจลงประชามติ การปิดกั้นเสรีภาพดังกล่าวของประชาชนจะเป็นการทำลายความชอบธรรมในการลงประชามติในครั้งนี้ลง และจะนำมาซึ่งปัญหาการยอมรับจากประชาชนและนานาชาติ ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้ กกต. ได้เร่งวินิจฉัยการกระทำดังกล่าว และปล่อยตัวผู้เกี่ยวข้องโดยไม่มีการตั้งข้อหาใดๆ  

จึงแถลงมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

พรรคเพื่อไทย 
25 กรกฎาคม 2559

Pheu Thai Statement

Call to end the violation of the rights and liberties of the people

​In many areas such as Lamphun, Kalasin and Chiangmai provinces the police and military has arrested and detained people with differing opinion and expressed to reject the draft constitution on the grounds that letters and messages to reject the draft charter were sent by these people.

​Phue Thai Party examined the matter and see that the actions taken by those in authority in ordering the officers to take various action against those rejecting the draft charter showed a deliberate and targeted approach towards students, teachers, the media, civil society groups and politicians to undermine the legitimacy of those with differing view and have clearly made their stance to reject the charter. The Party sees that such expression made by the people arrested and accused have not reached the level that would be in violation of the Referendum Act 2016. The letters that were passed on to numerous people only pointed out the weakness and flaws of the draft constitution which does not distorting the truth or seek to incite unrest. This is similar to the actions taken by the Government and the NCPO that ordered teachers nationwide to explain the merits of the draft constitution to the people. For this reason the various expression by the people to reject the draft constitution is a freedom that can be done according to Article 4 of the Constitution  and Article 7 of the Referendum Act.

​In truth the Election Commission  in charge of carrying out the referendum should be neutral and carry out its duty to encourage awareness by allowing the people to have equal access to information from both sides. However it does the opposite by solely lending support to those that seek to accept the draft charter which is clearly not appropriate.

​For this reason Pheu Thai Party calls to those in authority to stop violating the rights and liberties of the people by obstructing their expression and the dissipation of their opinions concerning the charter. Otherwise with continued inhibitions the people will furthermore question the hidden agenda in the draft constitution. Also as the day of the referendum approaches the people should be given more opportunity to express their opinions so that there is adequate information to make decision. Obstructing the liberties of the people will only destroy the legitimacy of this referendum which will not be accepted by the people and the international community. Thus the Election Commission should speedily investigate into the matter and release those involved without any pressing any charges.

Pheu Thai Party

25th July 2016