เชิญประชุมสมาชิกพรรค เพื่อคัดเลือกหัวหน้าสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคเพื่อไทย สาขาลำดับที่ 1 จังหวัดอุดรธานี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)