เชิญประชุมสมาชิกพรรค เพื่อคัดเลือกหัวหน้าสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคเพื่อไทย สาขาลำดับที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ (ภาคเหนือ)