เชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกพรรค เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเพื่อไทย สาขาลำดับที่2 จังหวัดเชียงใหม่ (ภาคเหนือ)(เพิ่มเติม)