เชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกพรรค เพื่อคัดเลือกหัวสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคเพื่อไทย สาขาลำดับที่ 4 จังหวัดภูเก็ต(ภาคใต้