ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง เรื่อง ขอเชิญสมาชิกพรรคเพื่อไทยเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร