ประกาศพรรคเพื่อไทย เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัด