เปิดแนวคิดพัฒนาเมืองของ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นักบริหารมืออาชีพ หนึ่งในแคนดิเดตนายกฯจากพรรคเพื่อไทย

[ เมืองน่าอยู่ ]

เปลี่ยนวิธีคิดการพัฒนาเมือง จากเมืองน่าเที่ยวให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีเป้าหมายยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำมาหากิน การเดินทาง ที่อยู่อาศัย โรงเรียน ฯลฯ หัวใจของการเดินทางเพื่อแก้ปัญหารถติดคือการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ปัจจุบันมีการสร้างรถไฟฟ้าจำนวนมาก แต่ต่อให้สร้างเสร็จก็เชื่อว่ารถจะยังไม่หายติด เพราะรถไฟฟ้าเหมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่พาไปยังจุดเชื่อมต่อ แต่ไม่ได้พาไปถึงบ้าน จึงต้องพัฒนาเส้นเลือดฝอยที่พาไปถึงบ้าน เช่น การปรับเส้นทางรถเมล์ใหม่ ยกระดับรถสองแถว รถกะป๊อ เป็นต้น

[ เมืองเดินได้ ]

เส้นเลือดฝอยของเมืองที่ดีที่สุดคือการเดิน คนเมืองต้องสามารถเดินไปยังจุดมุ่งหมายรอบสถานีรถไฟฟ้าหรือป้ายรถเมล์ได้ในรัศมีที่กว้างขึ้น เกิดธุรกิจใหม่ เกิดตลาดใหม่ เกิดการสร้างรายได้ใหม่ๆ เมื่อคนเมืองสามารถสัญจรไปมาได้ด้วยการเดิน

[ เมืองแบ่งปัน ]

พัฒนาการใช้พื้นที่ว่างในเมือง เช่นพื้นที่ว่างของส่วนราชการที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ ให้เป็นพื้นที่สร้างงาน สร้างโอกาสในการค้าขาย จัดระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ร้านค้าหาบเร่แผงลอยมีที่ขาย คนเมืองมีที่กินราคาไม่แพง คนเดินก็สามารถเดินได้

[ บ้านใกล้งาน ]

พัฒนาที่พักอาศัยสำหรับเช่าให้เด็กจบใหม่ เช่าไม่แพง ใกล้ที่ทำงาน ให้มีโอกาสเก็บออมสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นระยะเวลา 5 ปี สร้างความเข้มแข็งก่อนออกไปซื้อบ้านเป็นของตัวเอง แล้วให้เด็กจบใหม่มาเช่าต่อ ทั้งหมดนี้เพื่อลดปริมาณการเดินทางระหว่างบ้านชานเมืองกับที่ทำงานในเมือง ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองได้ทุกระดับ

[ งานใกล้บ้าน ]

เปลี่ยนโครงสร้างเมืองที่ทำให้การจราจรติดขัดเพราะงานรวมศูนย์อยู่ในเมือง โดยให้รัฐกำหนดทิศทาง วางผังเมือง สร้างแรงจูงใจ เพื่อให้เอกชนสร้างออฟฟิศกระจายงานไปยังสถานีรถไฟฟ้าชานเมืองต่างๆ เกิดเมืองใหม่ เกิดงานใกล้บ้าน ไม่ต้องรวมศูนย์อยู่ใจกลางเมืองอีกต่อไป

ได้เวลารัฐบาลมือเศรษฐกิจ
ที่เข้าใจอนาคต เข้าใจประชาชน
และเข้าใจวิธีทำ

เลือกพรรคเพื่อไทย
หัวใจ คือ ประชาชน

——
ฟังแนวคิดพัฒนาเมืองของชัชชาติ สิทธิพันธุ์ได้ที่ https://bit.ly/2ErCBlf