ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแต่งตั้งตัวแทนฯ จ.พิจิตร เขต 1