ขอเชิญสมาชิกพรรคมาประชุมแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดยะลา เขตเลือกตั้งที่ 3