เชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกพรรค เพื่อแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ ๗