“อนุดิษฐ์” เชื่อ มติเอกฉันท์เลื่อนญัตติศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นสัญญาณดีเดินหน้าแก้ปัญหาประเทศ

วันนี้ (13 ก.ย. 62) ที่อาคารรัฐสภา น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กรณีที่ฝ่ายค้านขอเลื่อนญัตติการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นมาเป็นญัตติด่วนลำดับที่ 7 ในการพิจารณาของสภาฯว่า ฝ่ายค้านไม่ได้มีเจตนาในการขอเลื่อนเพื่อให้สภาฯพิจารณาในทันทีเพราะตระหนักดีว่า ยังมีญัตติด่วนสำคัญอื่นๆรออยู่ โดยเฉพาะญัตติเรื่องน้ำท่วม เพียงแต่ฝ่ายค้านต้องการขอเลื่อนญัตติการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มารอในลำดับต้นๆ เพื่อให้สามารถพิจารณาญัตตินี้ได้ทันทีในเดือนพฤศจิกายนเมื่อเปิดประชุมสมัยหน้าเท่านั้น

ซึ่งการขอเลื่อนครั้งนี้จะเกิดประโยชน์กับทุกพรรคการเมืองที่จะเสนอญัตติเข้ามาเพิ่มเติม เพราะหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เชื่อว่าหลายฝ่ายเห็นตรงกันว่า กติกาของประเทศที่นำมาบังคับใช้กลับกลายเป็นอุปสรรคกับการพัฒนาประเทศ เป็นอุปสรรคกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ ซึ่งปัญหาใหญ่ของประเทศขณะนี้คือเรื่องเศรษฐกิจปากท้องที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน หากในอนาคตสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนที่เป็นอุปสรรคกับการบริหารประเทศให้ลุล่วงไปได้ ย่อมเป็นเรื่องที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนเป็นอย่างมาก

วันนี้ผลคะแนนการลงมติของสภาพบว่าสมาชิกเห็นด้วยกับการเลื่อนญัตติขึ้นมาทั้งหมดเป็นเอกฉันท์ 425 ต่อ 0 ซึ่งผลโหวตนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทุกพรรคการเมืองให้ความสำคัญกับการศึกษาในครั้งนี้ แม้จะยังไม่ใช่ข้อยุติว่าทุกฝ่ายเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่ตนเองต้องขอขอบคุณและขอแสดงความชื่นชมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกพรรคที่โหวตเห็นชอบให้กับการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ด้วย