เชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกพรรค เพื่อแต่งตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 10