“ภูมิธรรม” แนะ รัฐบาลยึดหลักนิติรัฐ-นิติธรรม เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้

(14 ก.ย. 62) ที่จังหวัดมหาสารคาม นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุตามกฎหมายการพิจารณาคุณสมบัติของรัฐมนตรีดูแค่วุฒิปริญญาตรี นอกนั้นไม่สนใจ ว่า นายวิษณุต้องเข้าใจหัวใจของปัญหา ตอนนี้นานาชาติกำลังดูความน่าเชื่อถือของประเทศเราอยู่ ดังนั้น วันนี้ความเชื่อมั่นเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ เพราะหากไม่มีความเชื่อมั่นก็จะนำไปสู่ปัญหาอีกหลายอย่างที่จะตามมา ทั้งการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ การเข้ามาลงทุนของต่างชาติ ฯลฯ

นายภูมิธรรม กล่าวว่า วันนี้การที่ประเทศเป็นประชาธิปไตยคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา เราต้องปกครองด้วยหลักนิติรัฐ นิติธรรม อะไรก็ตามที่ทำให้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ และมีหลักเกณฑ์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ วันนี้อย่าไปพูดว่าเขาจบปริญญาตรี โท หรือเอก ปัญหาคือทำถูกหรือทำผิดกฎหมาย หรือทำให้ไม่เกิดความมั่นใจว่ารัฐบาลได้เลือกคนดี มีความซื่อสัตย์มาทำหน้าที่ ตรงนี้จะเป็นปัญหาในอนาคต ว่ารัฐบาลจะอะไรก็ได้ หลักเกณฑ์ไม่ต้องมี นึกอยากจะเอาใคร หรืออธิบายอย่างไรก็ได้ แบบนี้ความน่าเชื่อถือของประเทศก็จะหายไป และจะนำไปสู่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่จะยากลำบากขึ้นอีก ดังนั้น ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเรายึดหลักเกณฑ์ และความถูกต้อง ต้องลงไปดูรายละเอียดอย่าเห็นแก่หน้าใคร ต้องดูว่าหลักการของประเทศต้องเอาคนแบบไหนมาทำงานให้ประเทศ ตนมองว่า ต้องยึดกฎหมาย และหลักเกณฑ์ ทุกอย่างจึงจะเดินหน้าต่อไปได้

เมื่อถามว่า หากตรวจสอบแล้วว่าเป็นวุฒิการศึกษาปลอมจะส่งผลต่อคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือไม่ จะต้องมีการรับผิดชอบอย่างไรบ้าง นายภูมิธรรม กล่าวว่า เราต้องการคนดีคนมีความสามารถ และคนที่ซื่อสัตย์สุจริตซึ่งนายกรัฐมนตรีพูดคำนี้มาโดยตลอดตั้งแต่ทำการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญ และอ้างว่าต้องการสร้างคนดีมาบริหารประเทศ ดังนั้นวันนี้หลักการต้องดูจากจุดนี้ การนำคนมาทำงานได้คัดเลือกบุคลากรที่เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถแค่ไหน และสามารถนำคนที่ไม่เป็นที่ครหามาดำรงตำแหน่งได้ หรือวันนี้ประเทศไทยไม่มีคนที่มีความรู้ความสามารถเลยหรือ นายกฯต้องรีบทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ชัดเจนขึ้น ถ้าคลุมเครือแบบนี้แสดงว่านายกฯเอาใครก็ได้มาสนองการดูแลอำนาจของตัวเอง

เมื่อถามว่า นายกฯอ้างมาตลอดว่า คุณสมบัติของรัฐมนตรีใน ครม. ฝ่ายกฎหมายได้ตรวจสอบแล้ว นายภูมิธรรม กล่าวว่า ตนอยากให้ทำเรื่องนี้ให้ประจักษ์ชัด ไม่มีข้อครหา และข้อโต้แย้งจากใครได้ ถ้าทุกอย่างได้ตรวจสอบแล้วถูกต้องใครจะไปวิจารณ์ หรือกล่าวหาอย่างไรก็คงเป็นไปไม่ได้ ควรเอาออกมาแสดงให้ชัดว่าใครบ้างที่มีปัญหา ถ้าคุณเริ่มโกหกหลอกลวง บอกคุณสมบัติที่ไม่จริงมาก็ต้องรับผิดชอบตัวเอง ยิ่งมาเป็นบุคคลระดับประเทศที่ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบประเทศแล้ว ยิ่งต้องได้คนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ส่วนกรณีที่ ร.อ.ธรรมนัส ระบุว่า หากทำงานไม่ได้ก็พร้อมลาออกเองไม่ต้องให้ใครมาไล่ ตนมองว่าเป็นเรื่องที่ดี ถ้าทำงานไม่ได้ก็ควรจะออกเอง วันนี้เราต้องการคนที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย

เมื่อถามว่า มีการเรียกร้องให้มีการปรับ ครม. นายภูมิธรรม กล่าวว่า วันนี้สถานการณ์ที่คนวิพากษ์วิจารณ์ตัวรัฐมนตรีของ ครม. ชุดนี้มีมากแล้ว จริงๆความผิดเริ่มตั้งแต่นายกฯกระทำการไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ทำให้ต่างชาติตั้งคำถามว่าประเทศไทยยังใช้หลักนิติรัฐ นิติธรรมอยู่หรือไม่ ทั้งนี้ ก็จะได้มีการอภิปรายตามมาตรา 152 ต่อไป

เมื่อถามว่า ถือเป็นการอุ้มคนของตัวเองแม้จะทำความผิดหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า เรื่องนี้บั่นทอนเสถียรภาพ และความน่าเชื่อถือของรัฐบาล ถ้าเป็นรัฐบาลที่ยึดหลักกฎหมายเป็นตัวตั้ง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหน พวกใคร หากทำผิดกฎหมายก็ต้องถูกดำเนินคดี หากไม่ทำตาม จะกลายเป็นว่า พวกเราทำอะไรก็ได้ แต่หากไม่ใช่พวกเราก็ทำอะไรไม่ได้ สิ่งนี้เป็นจุดจบของระบบ และของผู้บริหารประเทศหลายคน เพราะไม่ทำอะไรให้โปร่งใส ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ซึ่งจะทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปไม่ได้