“จิรายุ” ย้ำ ฝ่ายค้านพร้อมอภิปรายตามมาตรา 152 แนะ “ประยุทธ์” หากผิดจริงต้องยอมรับ เพื่อประเทศเดินต่อได้

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงความพร้อมในการอภิปรายในญัตติเพื่อเสนอแนะตามมาตรา 152 ในวันพุธที่ 18 ก.ย.นี้ ว่า ผลของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญระบุอย่างชัดเจนว่าการกระทำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในกรณีดังกล่าวนี้ ตีความว่าเป็นเรื่องทางการเมืองที่ฝ่ายการเมืองต้องนำไปพิจารณา นั่นหมายความว่าไม่มีทางอื่นใดที่จะแก้ไขปัญหาคาราคาซังของรัฐบาลชุดนี้ได้ นอกจากใช้ที่ประชุมรัฐสภาในการแก้ไขปัญหา ซึ่งถือว่าเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ถือเป็นข้อยุติที่ฝ่ายรัฐบาลพยายามนำมาเป็นข้ออ้างที่จะไม่ตอบคำถามของสังคม ไม่ได้อีกต่อไป ดังนั้น การอภิปรายของฝ่ายค้านในกรณีนี้ถือเป็นข้อยุติที่จะดำเนินการในวันพุธนี้เพื่อหาข้อยุติในเรื่องนี้

     

นายจิรายุ กล่าวต่อไปว่า ส่วนการเตรียมความพร้อมในการอภิปราย พรรคร่วมฝ่ายค้านพร้อมมากว่า 2 สัปดาห์แล้ว โดยจะเน้นใช้ข้อกฎหมายและคำวินิจฉัยที่ศาลรัฐธรรมนูญที่ให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณา โดยชี้ให้เห็นถึงการปฎิบัติดังกล่าวของนายกรัฐมนตรีที่จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะหากกรณีดังกล่าวเป็นโมฆะหรืออาจจะเป็นบรรทัดฐานที่มิชอบในอนาคตของการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานสำคัญที่ต้องเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อไป

    

“วันพุธนี้ประชาชนจะได้ทราบว่าตกลงผลกระทบในครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีที่ไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนจะเกิดผลต่อการบริหารประเทศอย่างไร และจะได้ยินนายกรัฐมนตรีตอบคำถามในสภาว่าสรุปแล้วตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ลืมหรือว่าหลง ไม่ว่าอย่างไรก็ควรยอมรับในสภาจะได้ช่วยกันหาทางออก เพราะฝ่ายค้านก็มีเรื่องอื่นที่สำคัญในการติดตามตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเหมือนกัน นอกจากนี้จะเป็นการอภิปรายตามญัตติที่ยื่นไว้ เช่น การเสนอแนะและการสอบถามเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินของ ครม. และนโยบายการหาเงินของรัฐบาล นอกจากการรีดภาษีประชาชนและการกู้เงิน รัฐบาลชุดนี้มีอะไรบ้างที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำของประเทศได้บ้าง เป็นต้น” นายจิรายุ กล่าว