“การุณ” น้อมรับคำสั่งศาลหยุดวิพากษ์ “สิระ”​ ย้ำ นักการเมืองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ประชาชน

(19 ก.ย. 62) นายการุณ โหสกุล ส.ส. กทม. พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า จากกรณีที่ได้ยื่นรวบรวมรายชื่อของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 1 ใน 10 ซึ่งเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ในการยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้ส่งเรื่องของ​นายสิระ เจนจาคะ ส.ส. กทม. พรรคพลังประชารัฐ ในการเดินทางไปตรวจพื้นที่การก่อสร้างคอนโดมิเนียมในจังหวัดภูเก็ต ที่ไปแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมก้าวร้าว ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน รวมทั้งใช้วาจาที่ไม่สุภาพ ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณานั้น

ในฐานะเป็นผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในสภา มองว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่ประชาชนรับไม่ได้ เพราะนักการเมืองต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนและเยาวชน ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่เคารพผู้อื่น ทำลายศักดิ์ศรีของ ส.ส. และศักดิ์ศรีของสภา ไม่ควรอย่างยิ่งที่นักการเมืองจะกระทำตัวเป็นผู้ยิ่งใหญ่อยู่เหนือกฎหมาย เที่ยวข่มเหงรังแกข้าราชการชั้นผู้น้อย หรือ กระทำตัวเป็นอันธพาล ไม่กลัวกฎหมายบ้านเมือง กรณีดังกล่าว จึงเป็นตัวอย่างของการกระทำของบุคคลที่ไม่ควรเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทย

นายการุณ กล่าวด้วยว่า พฤติกรรมและการแสดงออกของนายสิระจึงเป็นข้อห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 185 (1) ห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินงานในหน้าที่ประจำของข้าราชการ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หากมีการกระทำดังกล่าวจะทำให้สมาชิกภาพของนายสิระต้องสิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (7) ซึ่งประธานสภาฯ ได้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

บัดนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้รับเรื่องราวดังกล่าวไว้พิจารณาแล้ว ตนจึงขอหยุดการแสดงความคิดเห็นและไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้อีก ทั้งนี้เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญได้ให้ดุลพินิจโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงใดๆ อันจะทำให้การพิจารณาคดีเป็นไปโดยเที่ยงธรรมต่อไป