เชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกพรรค เพื่อแต่งตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 2