“เพื่อไทย” เชื่อ นักลงทุนเมินไทย ชี้ นโยบายรัฐไม่ชัดเจน เลื่อนลอย ทำเศรษฐกิจไทยทรุด

(22 ก.ย. 62) นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส. เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์ปัจจุบันภาครวมของเศรษฐกิจ ภาพรวมจากปีที่ผ่านมาพบว่าเศรษฐกิจไทยยังคงทรุดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เนื่องมาจากนักลงทุนมองว่านโยบายด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของรัฐบาลไม่ชัดเจน
 
นอกจากนี้ การลงทุนภาครัฐเปลี่ยนแปลงง่าย ไม่ว่าจะเป็นด้านการลงทุนขนาดใหญ่ เช่น โครงการก่อสร้างสนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2 ที่มีโครงการมานานแล้ว แต่รัฐไม่ดำเนินการ ล่าสุดมีรายงานข่าวออกมาว่ารัฐเตรียมที่จะนำงบประมาณก่อสร้างสนามบินไปยังพื้นที่อื่น ซึ่งเป็นพื้นที่ของพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลแทน หรือการลงทุนด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ไม่มีแผนงานลงทุนที่ชัดเจน
 
นายจักรพล กล่าวด้วยว่า ตนขอเสนอว่ารัฐบาลโดยเฉพาะคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ต้องมีนโยบายด้านการส่งเสริมการลงทุนที่ชัดเจน ว่าจะดำเนินนโยบายด้านการลงทุนเช่นไร รวมทั้งต้องกระจายการลงทุนในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ไม่กระจุกตัวในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง

ทั้งนี้ นักลงทุนหากทราบว่ารัฐบาลไทยมีแผนงานเช่นไร จะไปในทิศทางใด จะได้วางแผนลงทุนในประเทศไทยได้ หรือขยายการลงทุนได้ ที่ผ่านมานโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐเลื่อนลอย จับต้องไม่ได้ ส่งผลให้นักลงทุนกังวลใจในการมาลงทุนในประเทศไทย