“สามารถ” เห็นด้วยดึงประชาชนร่วมแก้รัฐธรรมนูญ แนะยึดโมเดลปี’40 สรรหา ส.ส.ร. ร่างฉบับประชาชน

(23 ก.ย. 62) นายสามารถ แก้วมีชัย รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า จากการที่หลายภาคส่วนเริ่มออกมารณรงค์เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน แต่สิ่งแรกที่จะต้องดำเนินการคือการแก้ไขวิธีการแก้รัฐธรรมนูญก่อน

เพราะหากไม่แก้วิธีการก็จะไม่สามารถแก้รัฐธรรมนูญได้เลย ในทางกลับกันหากแก้วิธีการนี้ได้ ก็สามารถออกแบบการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. ก็สามารถทำได้ ดีกว่าแก้ทีละมาตรา บอกเลยว่ายากมาก

ทางพรรคร่วมฝ่ายค้านควรมุ่งรณรงค์ไปแก้ไขวิธีการแก้รัฐธรรมนูญ ถ้าทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องมี ส.ส.ร. ก็ว่ากันมา พร้อมมอบหมายให้ ส.ส.ร. ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ เพื่อดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือร่วมร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยยึดโมเดลการร่างรัฐธรรมนูญปี 2540 มาปรับใช้ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนใหม่

นายสามารถ กล่าวว่า การรณรงค์การแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันนี้ เป้าหมายคือให้ประชาชนเห็นด้วย ว่า รัฐธรรมนูญนี้มีปัญหาต้องแก้ไข รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ร่างขึ้นมาเพื่อประชาชนอย่างที่มีการกล่าวอ้าง มีการวางกับดักไว้มากมาย

หากฝ่ายการเมืองจะแก้ไขรัฐธรรมนูญจำเป็นที่จะต้องมีเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่สมาชิกวุฒิสภาจะสูญเสียอำนาจ หรือ ยอมร่วมมือในการแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ 

ดังนั้น จึงต้องรณรงค์ให้ประชาชนเห็นด้วยว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาในทางปฏิบัติ หากประชาชนเห็นด้วยว่าต้องแก้ไข คณะกรรมการรณรงค์ต้องอธิบายวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่าจะแก้อย่างไร จะมีการตั้ง ส.ส.ร. หรือไม่ ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เป็นไปได้ และทั้งหมดขึ้นอยู่กับประชาชน