“วรสิทธิ์” จี้ รัฐบาลแจงความช่วยเหลือให้ชัดเจน ชี้ ขณะนี้ชาวบ้านต้องการที่พักชั่วคราว

(23 ก.ย. 62) นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ส.ส. อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในขณะนี้ยังวิกฤตอยู่ แม้ระดับน้ำจะค่อยๆลดลงแล้ว แต่ประชาชนยังไม่สามารถกลับเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านได้ ต้องอยู่ในที่พักชั่วคราวริมถนน ซึ่งคาดว่าน้ำจะท่วมแบบนี้ไปอีกเป็นเดือน ทางพรรคเพื่อไทยเอง โดยการนำของนายเกรียง กัลป์ตินันท์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้มีการประชุม ส.ส. 3 จังหวัดคืออุบลราชธานี อำนาจเจริญ และยโสธร ทุกสัปดาห์ เพื่อหาทางแก้ไขและแหล่งเงินทุนเพื่อมาเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชน ขณะเดียวกันก็ให้ ส.ส. ทุกคนลงพื้นที่เพื่อไปรับฟังปัญหาของประชาชน และสะท้อนปัญหานี้ไปยังรัฐบาล เนื่องจากขณะนี้พรรคไม่ได้เป็นรัฐบาลจึงไม่สามารถหางบประมาณมาจัดสรรให้ประชาชนได้รวดเร็วเหมือนในอดีต ในระหว่างนี้ก็นำถุงยังชีพและเงินจำนวนหนึ่งมอบให้ช่วยเหลือประชาชนให้พออยู่ได้ก่อน

ทั้งนี้การบริจาคอาหารเพียงพอแล้ว แต่สิ่งที่ชาวบ้านต้องการในขณะนี้ คือ ที่อยู่อาศัยชั่วคราว หลายจุดเต็นท์รั่ว ไม่มีที่นอน บางครอบครัวต้องนอนตามถนน และที่สำคัญกว่านั้นคืออยากเห็นความชัดเจนของรัฐบาลว่าจะช่วยเหลือพี่น้องจังหวัดอุบลราชธานีอย่างไร การเยียวยาหลังน้ำท่วม ซ่อมแซมบ้าน และถนนหนทาง ขณะเดียวกันการช่วยเหลือที่นาที่ประสบภัยแล้งก่อนหน้านี้ไร่ละ 500 บาท อยากให้รัฐบาลกลับไปดูที่เคยหาเสียงไว้ว่าจะให้ไร่ละ 2,000 บาท จำนวน 20 ไร่ต่อครัวเรือน รวม 40,000 บาท อีกทั้งประชาชนทำนา 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกแล้ง พอฝนเริ่มตกก็ทำนาใหม่ก็ถูกน้ำท่วม ดังนั้นจึงขอให้รัฐบาลจ่ายเงินชดเชย 2 ครั้ง เนื่องจากชาวอุบลราชธานีทำแต่นาปี ไม่ได้ทำนาปรัง ดังนั้นปีหน้าก็จะไม่มีข้าวกิน จึงอยากให้รัฐบาลชดเชยมากกว่าไร่ละ 500 บาท เพื่อให้ประชาชนอยู่ได้

อย่างไรก็ตาม แม้จะอยู่ในช่วงปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร ส.ส. ของพรรคเพื่อไทยเองก็ประชุมคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อเป็นช่องทางในการกระตุ้นรัฐบาลให้ชดเชยและเยียวยาความเสียหายให้รวดเร็ว เช่น ตนเป็นประธาน กมธ.การอุตสาหกรรม จะจัดประชุมในวันพุธนี้ เพื่อเร่งให้รัฐบาลไปเยียวยาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ และจะเชิญปลัดกระทรวงฯ และรัฐมนตรี มาชี้แจงว่าจะเยียวยาอย่างไร

นอกจากนี้ทางฝ่ายค้านยังได้ยื่นญัตติเรื่องการบริหารจัดการน้ำไปยังประธานสภาฯแล้ว และพร้อมจะอภิปรายทันทีหากบรรจุวาระเข้าไปหลังเปิดสมัยประชุมสภาฯในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะเสนอให้นำโครงการ Bypass น้ำมูลสู่น้ำโขง ที่เคยทำสมัยรัฐบาล ดร.ทักษิณ ชินวัตร กลับมาทำอีกครั้ง รวมทั้งโครงการผันน้ำจากแม่น้ำโขงมาแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลเพื่อป้องกันภัยแล้ง ที่เคยเสนอในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แต่ถูกรัฐประหารเสียก่อน กลับมาทำใหม่