“จุลพันธ์” แนะรัฐบาลอย่ากังวลเกินเหตุ ถ้าดีจริงอย่ากลัวอภิปรายงบประมาณ

(26 ก.ย. 62) นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส. เชียงใหม่ และเลขานุการวิปพรรคเพื่อไทย เปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลมีความกังวลการอภิปรายและลงมติในพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ที่กำลังเข้าสู่ที่ประชุมนั้นว่า อย่ากังวลว่าฝ่ายค้านจะค้านอย่างเดียว หากโครงการใดที่เป็นประโยชน์กับประชาชน รัฐบาลสามารถอธิบายการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีเหตุผลรองรับ ไม่เป็นภาระของประเทศ ไม่เป็นภาระหนี้สาธารณะมากเกินไป และสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัว สามารถตอบคำถามสังคมเกี่ยวกับการจัดทำประมาณได้ ทั้งงบประมาณในโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค โครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า หรือรถไฟฟ้า พรรคฝ่ายค้านพร้อมสนับสนุน

“รัฐบาลอย่าไปกังวลหรือมโนเกินเหตุ ถ้าทำดีจริง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ฝ่ายค้านก็ไม่ได้ค้านแบบไม่มีเหตุผล ขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าจะเอาภาษีของประชาชนไปใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชนอย่างสูงสุดหรือไม่”

ทั้งนี้ที่ผ่านมารัฐบาลพยายามหลีกเลี่ยงที่จะลงมติใดๆในที่ประชุมสภา เพราะกังวลว่าจะคุมเสียง ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลไม่ได้ แต่เรื่องงบประมาณของประเทศ เป็นเรื่องสำคัญและมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในวงกว้าง หาก พ.ร.บ.งบประมาณฉบับนี้ ทำให้ประชาชนได้รับการดูแลจากรัฐอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม การอภิปรายงบประมาณก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ จึงขอให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการท้วงติงของพรรคฝ่ายค้าน ซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารประเทศมาแล้ว