“สามารถ” อัดรัฐบาลจัดทำงบปี’63 ไร้ทิศทางกระตุ้นเศรษฐกิจ

(27 ก.ย. 62) นายสามารถ แก้วมีชัย รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในกรอบงบประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท ถือว่างบประมาณที่สูงที่สุดในประเทศไทยเคยมีมา

“รัฐบาลให้ความสำคัญกับด้านความมั่นคงมากที่สุด โดยจัดสรรงบให้ด้านความมั่นคง 4.28 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 13.4% ของงบประมาณทั้งหมด เฉพาะที่กระทรวงกลาโหมได้รับการจัดสรร วงเงิน 2.33 แสนล้านบาท เป็นที่น่าสังเกตในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ว่างบประมาณด้านความมั่นคงปรับสูงขึ้นทุกปี”

นายสามารถ กล่าวต่อว่า มีการจัดสรรงบประมาณให้กับกระทรวงที่อยู่ในมือของคนใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีเพิ่มขึ้น ในขณะที่การจัดสรรงบประมาณให้กับกระทรวงที่เป็นของพรรคร่วมรัฐบาลลดลงทุกกระทรวง ทั้งกระทรวงคมนาคม กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ก็ปรับลดงบประมาณลง ส่วนกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และงบกลางปรับเพิ่มสูงขึ้น

“นอกจากนี้ นำงบประมาณมากกว่า 62,000 ล้านบาทไปชดเชยให้กับเงินคงคลัง  ถือว่าเป็นตัวเลขการเอาเงินคงคลังออกมาใช้มากที่สุด มากกว่าทุกรัฐบาล”

นายสามารถ ย้ำว่า รัฐบาลไม่มุ่งเน้นในการจัดสรรงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เท่าที่ควร ดังนั้นต้องดูในรายละเอียดว่ารัฐบาลมีการจัดสรรเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และจัดงบประมาณดูแลพี่น้องประชาชนอย่างไร เพราะรัฐบาลต้องชัดเจนในเรื่องนี้เพราะการดูแลประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ

“การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลมุ่งไปที่การใช้งบประมาณที่ไม่ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่อย่างใด การจัดทำงบประมาณจึงสวนทางกับนโยบายของรัฐที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่รัฐบาลประกาศต่อสาธารณชน”