“จิรายุ” ชี้ โครงการ “ชิมช้อปใช้” มีปัญหาทั้งระบบ อัดรัฐบาลสอบตกแก้เศรษฐกิจ

(30 ก.ย. 62) นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ตนได้รับเรื่องร้องเรียนเป็นจำนวนมากตลอดสัปดาห์ถึงโครงการ “ชิมช้อปใช้” ดังกล่าว ว่ามีปัญหาอย่างมากทั้งแนวคิด วิธีทำ และผลที่จะได้รับ นอกจากความไม่พร้อมและเร่งรีบในการใช้เงินภาษีของประชาชนที่ไปล้วงเอามาจากงบกลาง แสดงให้เห็นถึงแนวคิดเชิงนโยบายที่ไม่มีวิสัยทัศน์ของรัฐบาล เพราะโดยทั่วไปแล้วจะต้องบรรจุอยู่ในงบประมาณปกติ

        

นายจิรายุ กล่าวต่อไปว่า โครงการนี้เป็นโครงการเลือกปฏิบัติต่อประชาชนอย่างน่ารังเกียจ เพราะประชาชนกว่า 40 ล้านคนไม่มีโอกาสเข้าถึงระบบดังกล่าว เพราะ 1. เขาไม่ได้ใช้ระบบสมาร์ทโฟน 2. การเข้าถึงแอพพลิเคชั่นที่มีขั้นตอนซับซ้อนการลงทะเบียนยุ่งยาก 3. ร้านค้ายังมีปัญหาไม่ยอมรับ 4. ระบบยังไม่สามารถรองรับกับการใช้ปริมาณพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้ร้านค้ายกเลิกโครงการกลางคัน และทิ้งของที่เลือกแล้วบริเวณร้านเป็นจำนวนมาก 5. ประชาชนยังมีความกังวลใจว่ารัฐจะล้วงความลับจากเลข 13 หลักของบัตรประชาชน อาจนำข้อมูลไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ทางการเมืองของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 6. หากไม่ประสบความสำเร็จใครจะเป็นผู้รับผิดชอบนอกจากประชาชนผู้เสียภาษี

        

นายจิรายุ กล่าวอีกว่า วิธีคิดในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยรูปแบบเช่นนี้ ถ้าเป็นนักศึกษากำลังสอบวัดผล จะให้ตกอย่างเดียวไม่ได้ต้องรีไทร์ หรือไล่ออกสถานเดียว เพราะวิธีคิดจากเซเลบัมในสมองไม่ทำงาน และทำอย่างมีวาระแอบแฝงหรือไม่ ซึ่งฝ่ายค้านจะติดตามตรวจสอบต่อไป

      

ส่วนกระบวนการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการให้คนออกไปท่องเที่ยวแบบนี้ เป็นวิธีคิดที่กลับหัวกลับหาง เพราะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ประเทศมีเศรษฐกิจดีประชาชนก็จะออกไปเที่ยว และเชื่อว่าคนที่คิดโครงการนี้ย่อมรู้ว่าเงิน 1,000 บาท ไม่สามารถไปท่องเที่ยวที่ไหนได้โดยเฉพาะการเดินทางข้ามจังหวัด และไม่ใช่ยาวิเศษที่รัฐบาลจะกล้านำมากระตุ้นเศรษฐกิจได้

     

“ทั้งนี้ในการอภิปรายงบประมาณรายจ่าย ฝ่ายค้านจะชำแหละถึงแนวคิดของรัฐบาลในการใช้เงินภาษีของประชาชนที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้เลยว่าจะทำให้เศรษฐกิจดีได้อย่างไร แถมยังได้กลิ่นตุๆต่อเรื่องนี้ว่ามีคนได้รับผลประโยชน์ไม่กี่กลุ่ม ซึ่งนโยบายเรื่องนี้ถือว่า คนคิดฉลาดที่จะได้รับผลประโยชน์ แต่คนที่รับกรรมคือประชาชนและคนทั้งประเทศที่ต้องเสียภาษีไปกับเรื่องนี้ ที่เรียกได้เลยว่าเป็น มหกรรมการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ” นายจิรายุ กล่าว