“เพื่อไทย” แนะ ”ประยุทธ์” ดูการทำงานในอดีต เลิกใช้เงินภาษีประชาชนไร้ทิศทางไม่เกิดประโยชน์

(1 ต.ค. 62) นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหาของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แตกต่างอย่างชัดเจนกับหลักการทำงานของพรรคเพื่อไทย ที่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาประชาชน จนประสบความสำเร็จ  

พรรคเพื่อไทยใช้นโยบายเพิ่มโอกาสและการอัดเม็ดเงินให้ประชาชนโดยตรง ตรงกลุ่มเป้าหมาย  ลงไปที่รากหญ้า เปรียบรดน้ำที่รากของต้นไม้ ช่วยให้สามารถฟื้นเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนได้สำเร็จ
 
นโยบายที่เน้นในการเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนในระดับรากหญ้า ไปถึงหมู่บ้าน ถึงชุมชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะประชาชนในกลุ่มเกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน เมื่อคนเหล่านี้มีรายได้ ก็จะนำไปจับจ่ายใช้สอย ดังนั้นเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจจะเกิดการหมุนเวียนในชุมชน หรือในประเทศ ทำให้ระบบเศรษฐกิจไทยไม่มีปัญหา

นางลดาวัลลิ์ กล่าวด้วยว่า รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ใช้นโยบายหว่านเงินแบบไม่รู้ทิศทาง ไม่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ส่งผลเงินภาษีของประชาชนไหลไปสู่ผู้ประกอบการรายใหญ่ ไม่กลับมาสู่ระบบเศรษฐกิจ ส่งผลให้เม็ดเงินหายไปจากระบบเศรษฐกิจ
 
“อยากให้รัฐบาลศึกษาการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในอดีตที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว ว่าที่ผ่านมาทำอย่างไรเงินถึงไปถึงมือประชาชน หากไม่เช่นนั้นเศรษฐกิจก็ไม่มีทางฟื้น”

นางลดาวัลลิ์ กล่าวในที่สุดว่า รัฐบาลไม่ควรใช้นโยบายแจกเงิน ควรนำเม็ดเงินที่มีไปส่งเสริมอาชีพประชาชน ยกระดับรายได้ประชาชน ไม่ใช่เอามาแจกเฉยๆเพราะไม่เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ควรที่จะมีการบูรณาการทำงานให้ทุกกระทรวงร่วมมือกันทำงานไม่ใช่ต่างคนต่างทำ  

“รัฐควรส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้ ลดต้นทุนการผลิต มีทุนในการประกอบการ และมีตลาดกระจายสินค้า ทั้งหมดต้องได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลโดยการบูรณาการจากบทบาทหน้าที่ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ในรัฐบาลถึงจะสัมฤทธิ์ผล”