“นิยม” อัดรัฐใช้ภาษีประชาชนแบบสิ้นคิด เมินช่วยเกษตรกร

(1 ต.ค. 62) นายนิยม ช่างพินิจ ส.ส. พิษณุโลก พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหาภาคเกษตรพบว่าการทำงานของรัฐบาลล่าช้ามาก จนถึงวันนี้ยังไม่มีมาตรการในการฟื้นฟูอาชีพให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาจากภัยแล้งและน้ำท่วมเลย ส่งผลให้เกษตรกรไม่มีอาชีพและไม่มีรายได้ในการดำเนินชีวิต แต่รัฐบาลสร้างเงื่อนไขในการรับเงินชดเชยความเสียหายให้กับเกษตรกร ส่งผลให้เกษตรกรหลายครอบครัวจะอดตายกันอยู่แล้ว บางครอบครัวต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาใช้จ่ายในครัวเรือน จนกลายมาเป็นหนี้สินล้นพ้นตัว เพราะระบบราชการที่ทำงานช้ามาก

“ที่ผ่านมาพบว่าประชาชนหลายครอบครัวฆ่าตัวตาย เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่รัฐบาลกลับเมินเฉยไม่ให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน”

นายนิยม กล่าวด้วยว่า การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลไม่ตรงจุด ไม่สามารถช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ นโยบายแจกเงินให้ประชาชนเป็นนโยบายสิ้นคิด เห็นภาพชัดเจนว่าผู้ที่ได้ประโยชน์คือบริษัท ห้างร้าน นายทุนใหญ่ที่ผูกขาดรัฐบาลทั้งนั้น ผู้ประกอบการร้านค้าย่อยไม่ได้ประโยชน์อะไร เพราะเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดเป็นเสมือนการบังคับให้ประชาชนต้องไปอุดหนุนนายทุนใหญ่ แล้วจะช่วยระบบเศรษฐกิจตรงไหน คนที่คิดนโยบายนี้คิดอะไรอยู่ หรือรู้จักแต่นายทุนใหญ่ไม่เห็นหัวผู้ประกอบการรายย่อย
 
“การโอนเงินให้ประชาชน พบว่าคนชั้นกลางเท่านั้นที่ได้ประโยชน์ ส่วนรากหญ้าไม่ได้อะไรเลย รัฐหวังว่าเม็ดเงินที่โอนให้ประชาชนเพื่อหวังจะกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย เอาเข้าจริงไม่ได้เป็นอย่างหวัง น่าเสียดายที่รัฐเอาเงินของประชาชนไปใช้จ่ายอย่างไร้ประสิทธิภาพและไม่เกิดประโยชน์อะไรกับประเทศเลย”