“เพื่อไทย” เตรียมลงพื้นที่ยุทธศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 2 ผลักดัน “หนองบัวลำภูโมเดล” เป็นศูนย์กลางผลิตอาหารปลอดสารเคมี

(2 ต.ค. 62) ที่พรรคเพื่อไทย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นายปลอดประสพ สุรัสวดี นายชวลิต วิชยสุทธิ์ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค ร่วมกันแถลงจุดยืนต่อการต่อต้านสารเคมีในอาหาร

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยได้แต่งตั้ง คณะกรรมการผลักดันนโยบายสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางผลิตอาหารปลอดภัย ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามนโยบายที่พรรคได้หาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชน โดยจุดยืนพรรคเพื่อไทย คือ การต่อต้านและไม่สนับสนุนให้ใช้สารเคมีที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน โดยพรรคเพื่อไทยจะเสนอรัฐบาลให้ตั้งกองทุนปรับเปลี่ยนหน้าดิน เป็นทางเลือกช่วยเหลือเกษตรกรในการยกเลิกใช้สารเคมี โดยให้ภาครัฐลงทุนให้ก่อน ให้เกษตรกรกู้ยืมแบบปลอดดอกเบี้ย เพื่อซื้อเครื่องมือ และกำหนดผ่อนชำระเป็นเวลา 5 ปี รวมถึงส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ ในการกำจัดวัชพืช แทนสารเคมี พร้อมสนับสนุนให้มีการทำวิจัยอย่างต่อเนื่องด้วย อย่างไรก็ตามเราคาดว่า การลงทุนนี้จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า และสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรได้ในอนาคต นอกจากนี้ ปลายเดือนนี้ พรรคเพื่อไทยจะลงพื้นที่ยุทธศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อไปทำ “หนองบัวลำภูโมเดล” ด้วย