“ชลน่าน” เชื่อ รัฐวางแผนสร้างกระแสหวังสืบทอดอำนาจยาว 20 ปี ส่งต่ออำนาจผ่าน กอ.รมน.