“นพดล” แนะ ผู้เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาทักษะภาษาอังกฤษ หลังไทยตกอันดับ คุณภาพลดลง

(7 ต.ค. 62) นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการจัดอันดับทักษะภาษาอังกฤษของสำนักงาน Education First (EF) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในปี 2561 ระบุว่าไทยอยู่ในอันดับที่ 64 จาก 88 ประเทศทั่วโลก ซึ่งลดลง 11 อันดับจากปี 2560 ที่อยู่ในอันดับ 53 ว่า ฟังแล้วเศร้าใจ แต่ไม่อยากชี้นิ้วโทษใคร ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควรแสดงความรับผิดชอบเองว่าปีหน้าจะทำให้ดีขึ้นอย่างไร มีวิธีการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไร เอาชัดๆที่เป็นรูปธรรมและวัดผลได้ อย่าพูดกว้างๆแล้ววัดอะไรไม่ได้ เพราะทักษะภาษาอังกฤษเป็นเรื่องของโอกาสในโลกยุคใหม่ที่จะเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ในโลกอินเทอร์เน็ตและการติดต่อค้าขายกับชาวโลก ตนมีข้อเสนอเบื้องต้น 5 ข้อในการปรับปรุงความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของคนไทยดังนี้ 1. ผู้บริหารกระทรวงศึกษาฯต้องจัดลำดับปัญหาการศึกษาเร่งด่วนในกระทรวงให้ได้ มิฉะนั้นจะเกาไม่ถูกที่คัน และใช้ทรัพยากรไม่ตรงจุด เช่นเรื่องภาษาคอมพิวเตอร์หรือโคดดิ้งหรือภาษาอังกฤษ อะไรเร่งด่วนกว่ากัน เป็นต้น 2. ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหม่ทั้งหมดโดยเน้นการสื่อสารก่อน ไวยากรณ์ 3. สร้างโอกาสและเพิ่มเวลาในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในห้องและในโรงเรียนเช่นเริ่มจากการให้พูดภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 1-2 วันในโรงเรียน 4. ใช้สื่อการเรียนรู้ดิจิทัลผ่านอินเทอร์เน็ตขนานใหญ่ซึ่งจะยกระดับทักษะได้รวดเร็วมากขึ้น 5. ต้องพัฒนาครูภาษาอังกฤษขนานใหญ่ทั่วประเทศให้มีทักษะใหม่ๆในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

“ปัญหาทักษะภาษาอังกฤษเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆปัญหาด้านการศึกษาที่ไทยเผชิญอยู่ เสมือนยอดของภูเขาน้ำแข็ง ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควรหาทางแก้ที่เป็นรูปธรรมให้ได้ เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กไทยและคนไทยสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ซึ่งหวังว่าปีหน้าอันดับของไทยจะดีขึ้น” นายนพดล กล่าว