คำแถลงหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กรณี การส่งผู้สมัครลงชิงตำแหน่งผู้ว่า กทม.

การที่มี ส.ส. กทม. บางคนได้ให้ข่าวเกี่ยวกับพรรคเพื่อไทย เรื่องการจะส่งผู้ว่า กทม. ตามที่เป็นข่าว ขอเรียนชี้แจงว่าพรรคยังไม่เคยมีมติในเรื่องการจะส่งผู้สมัครลงชิงตำแหน่งผู้ว่า กทม. และข่าวที่ออกมาไม่มีมูลความจริง มีแต่สร้างความสับสนให้เกิดขึ้น จึงขอเรียนชี้แจงมาในชั้นต้น จนกว่าจะมีการประชุมหารือของพรรคเสียก่อน จึงแถลงมาให้ทราบโดยทั่วกัน

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
8 ตุลาคม 2562