“สุดารัตน์” นำทีม “เพื่อไทย” เยี่ยมชมศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรค และ ส.ส. ของพรรค เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน “โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ” ซึ่งเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมของจังหวัดเพชรบุรี

โดยภายในโครงการมีการปลูกไม้ผล พืชไร่ และพืชผักต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้จะเน้นไม่ให้มีการใช้สารเคมี ส่วนเรื่องของการปศุสัตว์ ก็มีการทดลองทำฟาร์มโคนม ฟาร์มไก่ และมีการใช้พลังงานจากทุ่งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ภายในโครงการ