“ชูศักดิ์” แนะ รมต. ที่เป็น ส.ส. ไม่ควรร่วมโหวตร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ชี้ อาจเข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่

(10 ต.ค. 62) รศ.ชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค และประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่ารัฐธรรมนูญปี 2560 เปิดโอกาสให้รัฐมนตรีที่เป็น ส.ส. สามารถร่วมโหวตร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ได้นั้น ว่า รัฐธรรมนูญปี 2560 แตกต่างจากรัฐธรรมนูญปี 2550 ที่ห้ามรัฐมนตรีที่เป็น ส.ส. โหวตเรื่องที่ตัวเองมีส่วนได้เสีย จึงไม่มีการโหวตในเรื่องร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ และการอภิปรายที่ตนเองมีส่วนได้เสีย แต่รัฐธรรมนูญปี 2560 ตัดข้อความเหล่านี้ออกไป เขาจึงมีสิทธิในการโหวต

ทั้งนี้ ถ้าดูตามรัฐธรรมนูญแล้วก็คิดว่าจะสามารถร่วมได้ เพราะไม่มีข้อห้าม แต่จะมีปัญหา คือเรื่องการมีส่วนได้เสียที่เขียนเป็นหลักการของรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพราะรัฐมนตรีเป็นผู้ร่างงบประมาณเอง แล้วมาโหวตเรื่องที่ตัวเองร่าง จะเข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่ เรื่องนี้ในการอภิปรายสภาฯ คงต้องมีการหารือกันว่ารัฐมนตรีสมควรร่วมโหวตหรือไม่ แต่ส่วนตัวเห็นว่ารัฐมนตรีที่เป็น ส.ส. ควรเฉยไว้ดีกว่า