“อนุสรณ์” เรียกร้อง อภิปรายงบประมาณฯ สร้างสรรค์ ยึดประโยชน์ประเทศเป็นสำคัญ

(11 ต.ค. 62) นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 17-19 ต.ค. ว่า รัฐบาลจะไปเข้าใจและคาดหวังว่า บรรยากาศ จะเหมือน 5 ปีที่ผ่านมา ที่ไม่เคยมีการตรวจสอบ สภานิติบัญญัติ (สนช.) ใช้เวลาพิจารณาเฉลี่ยแต่ละครั้งเพียง 30 นาที จนถูกมองว่าทำให้การอภิปรายงบประมาณเป็นเพียงพิธีกรรม ไม่ได้อีกแล้ว

ช่วงที่ผ่านมาประชาชนเห็นแต่พรรคเพื่อไทย พรรคฝ่ายค้าน ติวเข้ม ซักซ้อมความมั่นใจในการอภิปราย แต่พรรครัฐบาลมีแต่สาละวนวิ่งเจรจาหาเสียงสนับสนุน มาแก้ปัญหาเสียงปริ่มน้ำ ถึงขั้นเสี่ยงให้รัฐมนตรีมาช่วยโหวตงบประมาณ ที่จะถูกยื่นตีความถึงผลประโยชน์ทับซ้อน มีส่วนได้ส่วนเสียของรัฐมนตรีกับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณก็เอา ซึ่งจะเป็นแบบนี้แทบทุกครั้ง ประชาชนเสียโอกาส ไม่ได้ประโยชน์

คุณสมบัติพิเศษของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คือไม่ว่าจะเกิดกรณีอะไรขึ้น สามารถกล่าวโทษฝ่ายอื่นได้ทั้งหมด ยกเว้นตัวเอง สนิมเกิดจากเนื้อใน หากงบประมาณไม่ผ่านสภา ปัญหาก็มาจากรัฐบาลเอง รัฐบาลอย่าเล่นเกมการเมือง โยนความผิดให้พรรคร่วมฝ่ายค้าน สร้างความหวาดกลัวให้ประชาชน ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ครบถ้วน เคารพประชาชนให้มาก เลิกได้แล้ว การเมืองแบบเก่า อภิปรายสู้ไม่ได้ก็หาเหตุประท้วง ตีรวน ไม่ลืมหูลืมตา มาทำงานการเมืองสร้างสรรค์ โดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ ดีกว่า

“ปัญหาการจัดทำงบประมาณที่ไม่เอื้อต่อการเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ การพิจารณากฎหมายแต่ละฉบับมีความยากลำบาก มาจากรัฐธรรมนูญที่เป็นปัญหา ทำให้ระบบพรรคการเมืองอ่อนแอ เป็นเหตุให้เกิดรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ จนทำให้ต้องข่มขู่ประชาชนเป็นระยะๆ เมื่อหวาดกลัวว่ากฎหมายจะไม่ผ่านสภา การแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงเป็นทางออก และถือเป็นวาระเร่งด่วน” นายอนุสรณ์ กล่าว