“เรืองไกร” ชี้ “ประยุทธ์” หลอกลวงพรรคร่วมรัฐบาล หลังงบฯ ปี’63 ไม่มีเรื่องศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ

(23 ต.ค. 62) นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ คณะกรรมาธิการงบประมาณ พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า การจัดทำงบประมาณปี 2563 เป็นการจัดทำงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้การชี้แจงจากสำนักงบประมาณ ก็ไม่สามารถอธิบายได้ถึงข้อสงสัยที่สมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้านสอบถาม รวมทั้งมีการเลือกใช้กฎหมายวินัยการเงินการคลัง และกฎหมายวิธีการงบประมาณบางมาตรา ทั้งที่กฎหมายทั้ง 2 ฉบับมีมาตราอื่นเกี่ยวข้องและมีสาระสำคัญสำหรับการจัดทำงบประมาณมาทุกรัฐบาล อาทิ มาตรา 65 และมาตรา 66 ของกฎหมายวินัยการเงินการคลัง ที่มีการชี้แจงตัวเลของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี 5 ประเภท คือ กรุงเทพฯ พัทยา อบจ. เทศบาลและ อบต. แต่ในคำของบประมาณมีการของบประมาณมาเพียง 3 ประเภท คือ กรุงเทพฯ พัทยา และ อบจ. ส่วนเทศบาลและ อบต. ไม่มีการจัดทำการของบประมาณสนับสนุน ทั้งๆที่กฎหมายไม่มีข้อยกเว้นว่าไม่ต้องขอ

นายเรืองไกร กล่าวด้วยว่า ส่วนกองทุนหรือทุนหมุนเวียน มีการทำเสนอของบประมาณมาเพียงบางหน่วยงานเท่านั้นจากทั้งหมด ถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดกฎหมาย จากการสอบถามไม่มีคำตอบจากสำนักงบประมาณว่าทำไมมีการดำเนินการเช่นนี้ทางสำนักงบไร้คำตอบให้กับคณะกรรมาธิการ

“การจัดทำงบประมาณครั้งนี้ รัฐบาลใช้วิธีการจัดทำงบประมาณสมัยรัฐบาล คสช. มาจัดทำใหม่ ส่งผลให้คำของบประมาณไม่สอดรับนโยบายที่แถลงต่อสภาฯ อาทิ นโยบายเร่งด่วนที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตกลงเงื่อนไขกับพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลว่าจะมีการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นนโยบายเร่งด่วน แต่ในการจัดทำงบประมาณ ไม่มีการทำเรื่องของบประมาณเข้ามา ชัดเจนว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามที่พรรคร่วมรัฐบาลเสนอ เพราะรัฐบาลไม่คิดแก้ไขรัฐธรรมนูญ อยากตั้งข้อสังเกตว่า มีการเอาแผนงานงบประมาณเก่ามายำใหม่แล้วใส่นโยบายเร่งด่วนเข้าไป จึงไม่มีการของบประมาณในการของการแก้ไขรัฐธรรมนูญลงไปด้วย”