ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เพื่อแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดนครราชสีมา เขตเลือกตั้งที่ 4