“นพดล” ไม่ยึดติดบุคคลนั่งประธาน กมธ. ศึกษาแก้รัฐธรรมนูญ ชี้ สาระอยู่ที่แนวคิดและความจริงใจของแต่ละฝ่าย

(4 พ.ย. 62) นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการที่สภาฯจะพิจารณาญัตติตั้ง กมธ. ไปศึกษาวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และขณะนี้มีการพูดถึงชื่อตัวบุคคลที่จะมานั่งเป็นประธาน กมธ. ชุดดังกล่าวว่า พรรคเพื่อไทยไม่ได้ยึดติดตัวบุคคลที่จะเป็นประธาน แต่ให้ความสำคัญกับแก่นสาระและแนวคิด รวมทั้งความจริงใจของพรรคการเมืองทุกพรรคในสภาฯ ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ว่าจะเห็นปัญหาและประเด็นที่ควรได้รับการแก้ไขหรือไม่ ซึ่งการพิจารณาของ กมธ. คงต้องไปพิจารณาว่า 1. จะมีการแก้รัฐธรรมนูญ ให้มีการเลือกตั้งตัวแทนประชาชนมาร่างรัฐธรรมนูญ ในรูปสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. ตามที่พรรคฝ่ายค้านเสนอหรือไม่ หรือ 2. จะแก้ไขมาตรา 256 โดยลดเงื่อนไขให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญยากน้อยลง เช่นที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ปี 2550 คือใช้เสียงกึ่งหนึ่งของจำนวน ส.ส. และ ส.ว. หรือ 3. อาจมีการเสนอแก้ไขในประเด็นอื่นตามที่รัฐสภาเห็นชอบ

“การมีการเลือกตั้งที่เป็นธรรมและสะท้อนเจตจำนงของประชาชน การมีรัฐบาลที่เข้มแข็ง และสามารถแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนได้นั้นขึ้นอยู่กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ตนเชื่อว่าพรรคการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านและ ส.ว. จะยึดเอาประโยชน์ของคนไทยและประเทศไทย และร่วมกันหาทางออกเพื่อให้ประเทศเดินหน้าเต็มศักยภาพและนำความรุ่งเรืองและมาสู่คนไทยทุกคน” นายนพดล กล่าว