“ภูมิธรรม” แนะทุกภาคส่วน ลดเงื่อนไข เลิกแบ่งฝ่าย ร่วมมือกันแก้ไขรัฐธรรมนูญ

(4 พ.ย. 62) นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “ลดเงื่อนไข เลิกแบ่งฝ่าย ร่วมมือกันแก้ไขรัฐธรรมนูญ”

วันที่ 6 พ.ย. เป็นวันที่สภาผู้แทนราษฎร จะนำวาระการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาพิจารณา วันนี้จึงอาจถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งสมควรที่พรรคฝ่ายค้านและพรรคฝ่ายรัฐบาลจะยึดเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด โดยร่วมกันทำให้วาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นวาระสำคัญของชาติ และช่วยกันเร่งสร้างบรรยากาศความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายประชาชนในสังคม มุ่งช่วยกันปลดล็อคหาทางออกให้ประเทศ โดยลดอคติการแบ่งฝักฝ่าย ลดการสร้างเงื่อนไขต่างๆ เพราะเชื่อว่านับตั้งแต่ที่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ ทุกฝ่ายที่เป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศ ล้วนตระหนักดีถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น  

ประกอบกับการที่พรรคร่วมรัฐบาล อย่างเช่น พรรคประชาธิปัตย์ ได้แสดงท่าทีร่วมกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเสนอความเห็นว่าต้องการที่จะให้การแก้รัฐธรรมนูญทำได้ง่ายขึ้น และได้กำหนดให้เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ตามที่ได้แถลงต่อรัฐสภาไปแล้ว ท่าทีดังกล่าว หากทำได้จริง นับเป็นปรากฏการณ์ที่ดีของประเทศ เพราะจะทำให้ปัญหาการแก้รัฐธรรมนูญที่สั่งสมมานาน มีโอกาสคลี่คลาย เพราะทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งภาคีเครือข่าย องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรวิชาการและนักศึกษา พรรคการเมืองทั้งฝ่าย 7 พรรคฝ่ายค้านและพรรคในฝ่ายรัฐบาล เช่น พรรคประชาธิปัตย์ เริ่มมองเห็นและแสดงท่าทีถึงความร่วมมือในการแสวงหาหนทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ

“การมีส่วนร่วมสร้างความร่วมมือในการแก้รัฐธรรมนูญไม่ควรเป็นประเด็นของฝ่ายค้านหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ควรเป็นประเด็นร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลที่จะใส่ใจกับปมปัญหาความขัดแย้งและระดมพลังทางความคิดและปัญญามาแก้ไข ลดอคติ ลดการตั้งป้อมปฏิเสธโดยมองว่ายังไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน เพราะรัฐธรรมนูญที่เกิดจากการมีส่วนร่วมจะทำให้ประเทศได้รับการยอมรับ นำไปสู่ความมั่นคงทั้งจากภายในและต่างประเทศ เชื่อมโยงไปถึงการแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนที่กำลังวิกฤตในปัจจุบัน”