“เพื่อไทย” ชวน ส.ว. ร่วมสร้างความเชื่อมั่นประเทศ แก้รัฐธรรมนูญให้การเมืองมีเสถียรภาพ

(6 พ.ย. 62) นายชวลิต วิชยสุทธิ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้ความเห็นกรณี นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ให้สัมภาษณ์ว่า ยังไม่เห็นปัญหาของการใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ จึงยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแก้รัฐธรรมนูญ และ ส.ว. มีหน้าที่ควบคุมดูแลความเรียบร้อยบ้านเมืองในระยะเปลี่ยนผ่าน ซึ่งส่วนตัวในฐานะสมาชิกรัฐสภาคนหนึ่งไม่เคยคิดที่จะลิดรอนอำนาจหน้าที่ของ ส.ว. เพราะต่างก็เป็นสมาชิกรัฐสภาด้วยกัน
   
ทั้ง ส.ส. และ ส.ว. ต่างต้องร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นประเทศ โดยเฉพาะปัจจุบันประชาชนกำลังประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอย่างหนักหน่วงอยู่ในขณะนี้ ยิ่งเห็นการปิดกิจการ การเลิกจ้าง เด็กจบใหม่ตกงาน ไม่มีงานทำจำนวนหลายแสนคน ทั้งปัญหาพืชผลการเกษตรราคาตกต่ำ หนี้ครัวเรือนท่วมหัวชาวบ้าน ถ้าสมาชิกรัฐสภาไม่หาทางออกร่วมกัน บ้านเมืองจะเดินไปได้อย่างไร
   
นายชวลิต กล่าวต่อไปว่า ประเทศไทยต้องรีบสร้างความเชื่อมั่นประเทศ ด้วยการทำให้ระบบการเมืองมีเสถียรภาพ เป็นประชาธิปไตยที่อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนอย่างแท้จริง ถ้าโครงสร้างทางการเมืองยังเป็นเช่นในปัจจุบัน ก็จะไม่มีใครสนใจมาลงทุน จะมีก็แต่การลงทุนภาครัฐเป็นหลักเช่นเดิม มีข้อสังเกตว่างบประมาณภาครัฐ ซึ่งเป็นงบประจำมีถึง 80% ส่วนงบลงทุนมีเพียง 20% เท่านั้น จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างไร ถ้าสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ หายนะทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะคนระดับรากหญ้า เกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา จะตายคามือผู้บริหารทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน

“ทางออกประเทศที่พรรคการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเห็นร่วมกัน คือ การสร้างความเชื่อมั่นประเทศด้วยการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ระบบการเมืองมีเสถียรภาพ และเป็นประชาธิปไตย ซึ่งหวังว่า ส.ว. จะร่วมมือกับ ส.ส. ในฐานะต่างก็เป็นสมาชิกรัฐสภาด้วยกัน ร่วมกันผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ส่วนจะแก้ไขประเด็นใดบ้างนั้น ควรรับฟังเสียงจากประชาชนอย่างหลากหลายให้ทั่วถึง ก็จะได้รัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริง”