“ชลน่าน” อัด รัฐบาลหลอกพรรคร่วมฯเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ ชี้ เศรษฐกิจพัง ประชาชนเดือดร้อนหนัก เพราะกับดักที่รัฐธรรมนูญวางไว้

(7 พ.ย. 62) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า แนวคิดในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาจากภายหลังที่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ พบว่ามีปัญหามากและเป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงในการพัฒนาประเทศ และการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เพราะกับดักที่รัฐธรรมนูญวางไว้ทำให้นักการเมืองไม่สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้   

การตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่สภาผู้แทนราษฎรกำลังดำเนินการนั้น ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาให้กับประเทศโดยตรง เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้วางโครงสร้างการบริหารประเทศที่พิกลพิการ การที่คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญหรือ กรธ. และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ายังมองไม่เห็นปัญหาของรัฐธรรมนูญเพราะคนเหล่านี้ไม่เคยลงไปสัมผัสความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง จึงไม่ทราบว่าประชาชนเดือดร้อนมากแค่ไหน

นพ.ชลน่าน กล่าวด้วยว่า รัฐบาลแสดงความไม่จริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างเห็นได้ชัด แม้การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะถูกบรรจุไว้ในนโยบายแห่งรัฐที่แถลงต่อรัฐสภาว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน แต่ในข้อเท็จจริงคือการบรรจุเรื่องนี้แบบเสียไม่ได้ และเป็นการหลอกพรรคร่วมรัฐบาลเท่านั้น ว่ารัฐบาลจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ

“แม้แต่ในงบประมาณปี 2563 ที่มีการพิจารณากันอยู่ ก็ยังไม่มีการเตรียมงบประมาณไว้รองรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ดังนั้น จึงเป็นที่ชัดเจนว่ารัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญ และไม่สนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ การดำเนินการที่ผ่านมาแค่หลอกพรรคร่วมรัฐบาล และหลอกประชาชนเท่านั้น”