“เผ่าภูมิ” ร่วมวงเสวนาการเมืองกับโซเชียลมีเดีย แนะภาครัฐอย่าจำกัดพื้นที่แสดงความคิดเห็นของประชาชน

(7 พ.ย. 62) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนารัฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 27 ในหัวข้อการเมืองกับโซเชียลมีเดีย เรื่อง “โซเชียล(มีเดีย)ธิปไตย พลวัตใหม่ประชาธิปไตยบนโลกออนไลน์” โดยมีวิทยากรผู้มากประสบการณ์จากทั้งวงการวิชาการ การเมือง และสื่อมวลชน อย่าง รศ.ดร.สุระชัย ชูผกา อาจารย์คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายนภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ หัวหน้าบรรณาธิการข่าวออนไลน์ Workpoint News และ ดร.จารุพล เรืองสุวรรณ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้อง Chaba The Grand 2 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

โดย ดร.เผ่าภูมิ กล่าวว่า การใช้โซเชียลมีเดียสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 1. การแสดงความคิดเห็น 2. การถกเถียงอภิปราย และ 3. การหาข้อสรุป ซึ่งโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในแง่ของการเปิดพื้นที่แสดงความคิดเห็น แต่ยังด้อยประสิทธิภาพในการเปิดช่องให้คนอภิปรายแลกเปลี่ยนกันด้วยเหตุผล และการนำไปสู่ข้อสรุป ทั้งนี้การถกเถียงในโซเชียลมีเดีย เป็นการถกเถียงที่ผิวเผิน หากเปรียบเทียบกับการสนทนาแบบ face to face

“ภาครัฐต้องอย่าเสียเวลากับการจำกัดพื้นที่การแสดงความเห็น ต้องปล่อยให้เสรี แต่ควรให้ความสำคัญในสนับสนุนให้คนได้ถกเถียงด้วยเหตุผล ฟังกันให้มากขึ้น และนำไปสู่ข้อสรุป”

รัฐบาลต้องสนับสนุนให้ platform ต่างๆ นำเสนอ opposite algorithm นำเสนอให้คนได้เห็นความคิดของฝ่ายตรงข้ามมากขึ้น ไม่สร้างบรรยากาศให้เกิด echo chamber ที่คนฟังกันแค่พวกของตน สร้างความจริงของพวกตนขึ้นมา และไม่พร้อมที่จะรับฟังความจริงอีกด้าน

“Fake news เป็นเรื่องสำคัญ แต่ยากจะตีความว่าอันไหนจริงเท็จ ส่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจในการตีความได้ง่าย แต่ที่สำคัญต้องอย่าให้ใช้เป็นเครื่องมือในการนำมาเป็นข้ออ้างสำหรับปิดปากความเห็นต่างจากรัฐบาล”